Και το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης που κινείται παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές χρειάζεται να μετατοπιστεί προκειμένου να προχωρήσει το έργο της υπογειοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια.

Η Διεύθυνση Έργων μάλιστα της ΕΡΓΟΣΕ έστειλε σημείωμα προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες να καταβάλλουν 245.000 ευρώ στην ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην μετατόπιση του δικτύου της.

Βέβαια, ο ανάδοχος του έργου (ΙΝΤΡΑΚΑΤ) είχε ζητήσει αυτήν την εργασία από 12.04.2019 και η ΔΕΔΔΗΕ απάντησε στις 23.01.2020, δηλαδή εννέα μήνες μετά.

Με το σημείωμά της προς τις οικονομικές υπηρεσίες στις 28/1/2020, η Διεύθυνση Έργων της ΕΡΓΟΣΕ τονίζει την αναγκαιότητα της εργασίας αυτής. «Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας,διότι χωρίς την παραλλαγή του δικτύου δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο δυτικό τμήμα του τεχνικού υπογειοποίησης του έργου του θέματος».