Αγαπημένο θέμα του twitter είναι οι σχέσεις των δύο φύλων, αν θέλαμε να το πούμε ευγενικά.

Συγκεντρώνουμε εδώ μερικά twits που τα διαβάζουμε και μας κάνουν να χαμογελάμε (πικρά ή όχι λίγη σημασία έχει).